Jean “Genes” (Cenova) sözünden gelmektedir. Denim ise “De Nimes” “Nimes’in kumaşı ” anlamında ilk defa kullanılmıştır. Blucinin öyküsü ise Hindistan, Fransa ve Amerikayı bir araya getirir. Çünkü 16′ ıncı yüzyılda denizciler Bombay’ dan boyalı ve kalın bir kumaş satın alırlarmış. Denizciler önce bu kumaşı Cenova’ ya getirmişler ve oradan ihraç edilmeye başlamış. “Bleu de Genes”, yani Cenova Mavisi adı üretilmiştir. Kimi kaynaklara göre de “Blue Jean” adı buradan türemiştir. Amerika’ daki ilk blucinleri de Levi Strauss (Levis) üretmiştir.