Pizzanın Tarihi

Pizzanın Tarihi

Pizza kelimesi İtalyanca' daki "TART" kelimesinden gelir. Fakat pizzayı yemek olarak yapan ilk topluluk İtalyanlar değil elbet! Antik Yunanlılar adına "PLANKUNTOS" dedikleri yuvarlak ve yassı hamular yapmışlardır. Pizzanın bilinen ilk atası ise 300 spartalı filminde...

Blucin (Jean)’ in öyküsü

Blucin (Jean)’ in öyküsü

Jean "Genes" (Cenova) sözünden gelmektedir. Denim ise "De Nimes" "Nimes'in kumaşı " anlamında ilk defa kullanılmıştır. Blucinin öyküsü ise Hindistan, Fransa ve Amerikayı bir araya getirir. Çünkü 16' ıncı yüzyılda denizciler Bombay' dan boyalı ve kalın bir kumaş satın...