Çok karmaşık bir olgu olan bilim konusunda ilkleri, öncüleri sıralayacağımız bir sayfa düzeni yapmaya karar verdik. Öyle ki, ilk olan kişinin önemi aslında dünyamızda en basitten en karmaşığa kadar her şeye uygulandığında değeri kolaylıkla anlaşılabilmektedir. Yeniyi icat etmek veya bulmak tarif edilemez bir his olmalıdır. İşte bilim dünyasında ilkleri yaşayan ölümsüzleri bir veritabanı oluşturmak amacıyla paylaşacağız.