Bu fikir aklıma rahmetli Prof. Dr. Halil İNALCIK’ ın Nehir söyleşi kitabındaki söyleşisinde kullandığı bir cümlesi ile geldi. İNALCIK söyleşide Ali KAZANCIGİL isminden bahsetmektedir. O kadar ki, şu tespiti yapmıştır.

“KAZANCIGİL birinci sınıf bir aydındır.”

Prof. Dr. Halil İNALCIK

Halil İNALCIK gibi aydın birinin birinci sınıf aydın olarak tanımlayarak övdüğü Ali KAZANCIGİL’ in kim olduğunu haliyle merak ettim. İnternet üzerinde fazlaca bilgi olmasa da bir sitede KAZANCIGİL’ in “Türkiye Üzerine Basmakalıp Düşünceler” isimli kitabını gördüm ve satın aldım. Kitabı okuduktan sonra yazar hakkında başkaca kaynaklara da ulaşmak gereği duydum. Sonunda ise hiç tanımadığım bir aydının kamuoyunca fazlaca bilinmeyen fikirlerine kısmi de olsa ulaşmış oldum.

Bu nedenle sitemizde kamuoyunca iyi tanınmayan aydın insanları tanıtmak ve kitaplarının okunmasına küçükte olsa bir katkı vermek için bu veri tabanını hazırlamaya giriştim. Eğer vakit bulabilirsem aydın insanlarımızın kitap incelemelerini de yapacağım.

Ali KAZANCIGİL Kimdir?